Jag digitaliserar från följande sorters videokassetter:

1.   Stora VHS kassetter.
2.   Små VHS kassetter, sk VHS-C.
3.   Video-8 kassetter.
4.   Hi-8 kassetter.
5.   Digital-8 kassetter

6.   Mini DV kassetter.

Priserna är som nedan:

1. Är inspelningen på max 30 minuter:                             
50 kr/kassett

2. Är inspelningen på mellan 30 minuter och 1 timme:     100 kr/kassett.
3. Är inspelningen på mellan 1 och 2 timmar:                   150 kr/kassett.
4. Är inspelningen på över 2 timmar:                               
200 kr/kassett.


Alla filmer kontrolleras. Jag digitaliserar bara hemmainspelade filmer. Ev. avsnitt från TV-filmer o dyl tas bort. Större "svarta" avsnitt tas bort mmFilmerna läggs på USB.

Minimidebitering är 300 kr.
 
 
 


Tillbaka till min huvudsida.