Personregister (M - M)

Efternamnsregister    Ortsregister

( - A B - B C - E F - H I - J K - L M - M N - N O - P R - S T - Å Ö - Ö

Madvig Olufsson, Hans (1647-1701) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Anna-Maria (1789-1822) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Beata (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Gustafva (1803-) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Ingrid Cathrina (1791-1791) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Katrina (1788-1788) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Martha Christina (1810-) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnidotter, Sara Cathrina (1800-) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnusson, Carl Edvin (1877-1953) Ansedel Ansedel
Magnusson, Carl Magnus (1792-1793) Ansedel Ansedel Ansedel
Magnusson, Jean Fredric (1794-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmlin, Hans (1716-1761) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Anders (1792-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Anna (1797-1864) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Catarina (1790-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Hindrick (1783-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Johan (1757-1822) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Johanna (1785-1788) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Johanna (1788-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Jonas (1801-1801) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmsten, Margareta (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
Malmström, Clemmet () Ansedel
Malmström, Sven () Ansedel
Mannesdotter, Kirstina (1695-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mannesdotter, Sissa (1691-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mannesdotter, Toa (1685-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mannesson, Nils () Ansedel Ansedel
Mannesson, Pär (1700-1781) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusdotter (Månsdotter), Elna (-1798) Ansedel
Marcusdotter, Hanna (1798-1799) Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusdotter, Hanna (1802-) Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusson, Jöns (1791-1791) Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusson, Per (1789-1866) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusson, Sven (1794-1795) Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusson, Sven (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Marcusson, Truls (1787-) Ansedel Ansedel Ansedel
Markusson, Zackris (1652-1741) Ansedel
Martinsson, Arne (1931-) Ansedel Ansedel
Martinsson, Lars (1960-) Ansedel Ansedel
Martinsson, Lena (1964-) Ansedel Ansedel
Massesdotter, Karin (1644-1708) Ansedel Ansedel
Matsson (Karlsson), Ingrid Berit (1937-) Ansedel Ansedel Ansedel
Matsson, Ola (1824-1904) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Matsson, Åke () Ansedel
Matthisson, Gammel ((..1710)-(1751..)) Ansedel
Mattiedotter, Cathrin (1793-1875) Ansedel Ansedel
Mattisdotter, Elin (1674-) Ansedel
Mattisdotter, Elna (1720?-1786) Ansedel Ansedel Ansedel
Mattisdotter, Segrid (1671-) Ansedel
Mattisdotter, Sissa (1751-1823) Ansedel Ansedel
Mattsson, Åke (-1732) Ansedel
Michaelsdotter, Elna (1799-) Ansedel Ansedel
Mickelsdotter, Kerstina (1690-1760) Ansedel Ansedel
Mickelsson, Nils (1653?-1727) Ansedel Ansedel Ansedel
Mickelsson, Nils (1737?-1794) Ansedel Ansedel
Mickelsson, Per () Ansedel
Månsdotter, Anna (1666?-1719) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Anna (1703-1763) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Anna (1705-1788) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Anna (1733-1789) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Anna (1734-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Anna (1797-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Bengta (1715-1744) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Bengta (1746-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Berta (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Berta (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Boel (-1720?) Ansedel
Månsdotter, Botil (1741-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Botilla (1820-1888) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Dödfödd (1741-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Elin () Ansedel
Månsdotter, Elin (1731-1773) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Elna (1717-1717) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Elna (1793-1794) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Elna (1814-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Elna (1846-1847) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Else (1770-1832) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Else (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Else (1840-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Hanna (1742-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Hanna (1743-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Hanna (1748-1793) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Ingar (1713?-) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Ingar (1823-1870) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Johanna (-(1719..)) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Karin (1683-1761) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Karna (1655?-1729) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Kerstin (1720?-1733) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Kerstina (1703-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Lusse (1733?-1784) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Maria (1698?-1732) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Marna (1736-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Sissa (1822-1907) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsdotter, Svenborg (1675?-1701) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Svenborg (1705-1778) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månson, Ola (1811-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson (Jönsson), Carolina (1886-1947) Ansedel Ansedel
Månsson Nyland, Åke (1712-1791) Ansedel Ansedel
Månsson, Bengt (1803-1803) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Benkt (1850-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Carl (1655-1722) Ansedel Ansedel
Månsson, Carl (1687-1769) Ansedel Ansedel
Månsson, Erik (1734-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Gammal (1707-1772) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Gise () Ansedel
Månsson, Gudmund (1735?-1813) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Gumme (1726-1805) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1665?-1735) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1710-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1740-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1746-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1829-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Jöns (1844-1920) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Karl (1687-1769) Ansedel Ansedel
Månsson, Mats (1742-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Måns (1661?-1713) Ansedel Ansedel
Månsson, Måns (1697-1744) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Måns (1710?-1777) Ansedel Ansedel
Månsson, Måns (1718-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Måns (1737-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Nils (1720?-1795) Ansedel Ansedel
Månsson, Nils (1732?-1771) Ansedel Ansedel
Månsson, Nils (1738-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Nils (1825-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Nils (1853-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Ola (1712?-1782) Ansedel Ansedel
Månsson, Ola (1732-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Ola (1807-1808) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Ola (1836-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Pehr (1660-) Ansedel
Månsson, Pehr (1792-1792) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Per (-1722) Ansedel Ansedel
Månsson, Per (1723-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Per (1739-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Per (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Pär (1702-1765) Ansedel
Månsson, Pär (1735-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Pär (1743-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Rasmus (1799-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Sven (1672-1751) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Sven (1739-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Sven (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Thore (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Trued (1789-1803) Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson, Åke (1744-1801) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Månsson-Öst, Per (1795-1880) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Anna (1742-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Bertha (1807-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Boel (1793?-1834) Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Karna (1805-1808) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Karna (1813-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Margaretha (1744-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensdotter, Sissa (1802-1889) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson (Hallberg), Mariann Linnéa (1938-) Ansedel
Mårtensson, Clemmed (1811-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Hans (1844-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Jeppa (1680?-1761) Ansedel Ansedel
Mårtensson, Jöns (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Måns (1841-1842) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Ohla (1819-) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Påhl (1809-) Ansedel Ansedel Ansedel
Möller, Nils Gunnar (1924-) Ansedel
Möller, Nils Gunnar (1924-) Ansedel Ansedel

( - A B - B C - E F - H I - J K - L M - M N - N O - P R - S T - Å Ö - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Min hemsida: www.p-o.se Framställd 2016-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2a.