, Ingar
1700-1782

Född 1700.
Död 1782-09-18 i Löddeköpinge (M).

Ingar . Född 1700. Död 1782-09-18 i Löddeköpinge (M).      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning
Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet.

Löddeköpinge hade på slutet av 1700-talet en präst, som engagerade sig mycket i sina församlingsbor. Följande "dödsruna" är helt underbar:
d. 19 sept: Dödde änkan Ingar Nils Lars, som var född 1700, hade läst läsa i Bok, som var nog owanligt för qvinne Kiönet den tid, blef gift 1720. framfödt 9 st: barn af hwilka de flesta lefwa: blef änka 1756. men som några barn woro små, behölt hon huushålningen i 6 år. warit änka i 26 1/2 år. Bodde denna tid på hemmanet No 23, men emellan henne, och hennes Son, war mycken oenighet, wartill hans hustru war mest skuld till. Således hade iag mycket beswär att hålla frid i detta huus: änkan war och envis och positiv: det utstakade undantag bekom hon årligen, dock inte utan Kubbel. Sonen tyckte at det var för drygt, men hadde han med gott hierta gifvit hvad han borde gifva, hade hans hvilkor warit bättre men de äro årligen blifvit sämre: denna åbo har ock warit mycket bedrägelig uti alt hvad han till migbodt lefverera, derföre har iag flere gånger blifvit föranlåten räckna säden i wångarna: hans arghet har ock varit så stor, att han sökt förleda de öfriga åboarna till bedrägeri uti deras utskylder, dock icke kunnat tillfoga mig någon skada. Jag har föreställt honom at hans hvilkor icke blifva, genom bedrägeri förbättrade. Efter mycket besvär hant hon till slut af sin långa lefnad, hadde likväl merendels en god helsa, det sidsta halfva året något svag, dock icke sängliggande, utan 14 dagar för sin död af ålderdoms bräckligheter. Jag blef Kallad at meddela henne den heliga Nattvarden, och som hon flere gånger åprepade desse orden: Gud vare mig syndare nådig för Jesu skuld tog jag till Lick text Psalm: N: 51:- från d: 3 till och med den 7. versen. Hon afsomnade wid 82 åhrs ålder, och ligger vid sidan af sin man, som dödde d. 28 maii 1756: vid Kyrckio muren öster ut.


Gifte och barn
Nils Larsson. Ansedel Bonde.
Född 1694-10-20.
Död 1756-05-28 i Löddeköpinge (M).
Gift 1720

  Boel Nilsdotter. Ansedel Född 1723 i Löddeköpinge (M).
Död 1773.

  Otto Nilsson. Ansedel Född 1725-04-04 i Löddeköpinge (M).

  Agda Nilsdotter. Ansedel Född 1727-09-06 i Löddeköpinge (M).

  Bengta Nilsdotter. Ansedel Född 1730-02-06 i Löddeköpinge (M).

  Anders Nilsson. Ansedel Född 1732-06-26 i Löddeköpinge (M).
Död 1786-04-02 i Löddeköpinge (M).

  Lars Nilsson. Ansedel Född 1735-07-30 i Löddeköpinge (M).
Död 1809-04-19 i Nr 1, Löddeköpinge, Löddeköpinge (M).

  Per Nilsson. Ansedel Född 1738-03-29 i Löddeköpinge (M).

  Anna Nilsdotter. Ansedel Född 1738-03-29 i Löddeköpinge (M).
Död 1738-07-28 i Löddeköpinge (M).

  Anna Nilsdotter. Ansedel Född 1741-06-05 i Löddeköpinge (M).


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Min hemsida: www.p-o.se Framställd 2016-12-28 med hjälp av Disgen version 8.2a.