(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 701, Dalby 15:2, Kärrabäcks gård

 

Kärrabäcks gård ligger långt ut i väster i Dalby socken, och ända nere vid gränsen till Lunnarps församling. På kartan nedan, från runt år 1900, så kan man se att gården även hade en väderkvarn (se förstoring).

Lantmäteriets historiska kartor.Här nedan är två flygbilder på gården. Den översta är från c:a 1938 och den nedersta är från c:a 1950:

Alvin. C:a 1938.


Arkiv Digital. C:a 1950

Som alla andra gårdar, så är Kärrabäcksgården, alltså Dalby 15, utflyttad efter enskiftet runt 1810. Innan enskiftet, så låg Dalby 15 ungefär där Domaregatan 1 och 3 nu ligger.

 

Ägarlängd 1799 - 1944.

 

1799-1813.
Kyrkovärd/Åbo Jeppa Jönsson, född 1749-01-02 i Bonderup.
Hustru Catrina Pravitz, född 1752-08-25 i Dalby.
  Son Jöns, född 1782-02-17 i Dalby.
  Son Christopher, född 1784-04-07 i Dalby.

  Dotter Edela, född 1789-02-17 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1791-09-28 i Dalby.
  Dotter Metta, född 1795-07-04 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1799-01-06 i Dalby.

1813-1848.
Åbo Christopher Jeppsson, född 1784-04-07.
(Son till Jeppa Jönsson ovan).
Hustru Anna Svensdotter, född 1790-01-24 i Dalby. Död 1829-06-14.
  Son Jöns, född 1814-03-29 i Dalby.
  Dotter Else, född 1817-04-07 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1821-12-15 i Dalby.
  Son Nils, född 1828-12-17 i Dalby.

1848-1863.
Åbo Ola Pålsson, född 1826-03-15 i Veberöd. Död 1860-11-24. Grav.
(Dödsorsak: olycka).
Hustru nr 1. Elsa Christoffersdotter, född 1817-04-07. Död 1849
. Grav. (Dotter till Christopher Jeppsson ovan).
 
Dotter Maria, född 1849-06-25 i Dalby. Död 1852-01-19. Grav.
Hustru nr 2. Karna Nilsdotter, född 1831-07-08 i Veberöd.
  Son Nils, född 1850-11-26 i Dalby.
  Son Jöns, född 1853-06-05 i Dalby.
  Son Per, född 1855-05-25 i Dalby.
  Son Påhl, född 1857-08-17 i Dalby.
  Son Lars, född 1859-09-11 i Dalby. Grav.

1860-11-28. Ägaren av Kärrabäcks gård, Ola Pålsson, omkommer tragiskt i en olycka.
1860-12-01. Reporten på Malmö Tidning antyder att Ola Pålsson kanske själv var "skyldig" till olyckan: "I lifstiden warit begifwen på starka drycker".

1864-1881.
Åbo Ola Persson, född 1835-05-08. Död 1881-11-18. Grav.
Hustru Karna Nilsdotter, född 1831-07-08 i Veberöd. Död 1913-12-10. Grav.
(Död av lunginflammation). (Tidigare hustru till Ola Pålsson ovan).
  Son Ola, född 1865-09-25 i Dalby.
  Son Johan, född 1869-10-02 i Dalby.
  Son Petter, född 1871-10-22 i Dalby. Grav.
  Son Anders, född 1873 i Dalby. Död 1875. Grav.

Karna Nilsdotter bor kvar som undantagsänka på Dalby 15 ända till sin död 1913.

1869-12-21. Ytterligare en olycka drabbar Kärrabäcks gård. Denna gång, råkar en dräng fastna i maskineriet till kvarnen, som finns vid gården och skadas så allvarligt, att han senare avlider. OBS, husbonden och drängen har samma namn: Ola Persson.
1872-04-19. En ko till salu hos mjölnaren på Kärrabäcks gård!
1877-05-01. Ola Persson söker en ordentlig möllesven.
1881-11-18. Åbo Ola Persson på Kärrabäcks gård avlider 46 år gammal.


1881-1887.
Åbo/Ladufogde Lars Olsson, född 1859-09-11 i Dalby. Död 1897-01-30. (Son till Ola Persson ovan).
Hustru Hanna Jönsdotter, född 1863-10-25 i Veberöd.
  Dotter Elna, född 1883-03-06 i Dalby. Död 1883-11-26.
  Dotter Mathilda, född 1885-04-08 i Dalby.

Lars Olsson och hustrun Hanna Jönsdotter bor kvar på Dalby 15 till 1891.

1886-11-02. Lars Olsson söker efter en nykter möllesven till sin kvarn.
1887-01-25. Lars Olsson går i konkurs 1887.
1887-07-08. Kärrabäcks gård med tillhörande åkertomter säljs på auktion.

1887-09-13. Kärrabäcks gård blev inte såld vid förra auktionen, så den utannonseras igen.

1887 - 1889.
Mårten Persson.

Mårten Persson bor inte på gården. Han bor i Veberöd. Den drivs vidare av Lars Olsson och Hanna Jönsdotter.

1888-01-07. Mårten Persson säljer Kärrabäcks gård till Ola Larsson.

1889 - 1893.
Lantbrukaren Ola Larsson, född 1841-03-01 i Reng.
Hustrun Ingrid Hansson, född 1838-10-04 i Trelleborg.
  Dotter Selma Maria, född 1869-04-24 i Trelleborg.
  Son Lars, född 1871-04-08 i Trelleborg.
  Son Hans, född 1877-07-14 i Trelleborg.

1890-09-22. Två av Ola Larssons kor har stulits.

1893 - 1926.
Åbo Johan Olsson, född 1869-10-02 i Dalby. Foto.
(Son till Ola Persson och Karna Nilsdotter ovan, samt bror till Lars Olsson ovan).
Hustru Emma Åkesson, född 1880-11-03 i Tjörnarp. Foto.

Johan Olsson ägde gården i 33 år. Under åren 1902 till 1910 fanns han inte i församlingen. Troligtvis vistades han i Amerika under dessa år. Gården var under tiden utarrenderad till olika personer. Han gifte sig 1919 med Emma Åkesson. 1926 flyttade de båda till Bjärshög.

1893-07-07. Den nye ägaren, Johan Olsson, har tappat en svart rock.

1926 - 1928.
Lantbrukare Axel Kristensson, född 1904-04-15 i Södra Sandby.

1928 - 1944+.
Arrendator/Ägare/Åbo Sven Georg Kristensson, född 1892-02-09 i Södra Sandby. (Bror till Axel ovan).
Hustru Anna Karolina Andersson, född 1891-09-14 i Barsebäck.
  Son Nils Gunnar, född 1917-04-10 i Lund.
  Son Hans Georg, född 1919-04-11 i Lund.

 

 

 

1860-11-28. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Ägaren av Kärrabäcks gård, Ola Pålsson, omkommer tragiskt i en olycka.

Olyckshändelse. Sistl. lördag den 24 om aftonen inträffade den sorgliga tilldragelsen, att hemmansegaren Ola Pålsson i Dalby under hemfärden omkom, derigenom att hästarne skenade. Han hade, troligen under bemödande att stanna dem, råkat fastna i det ena hjulet och blef der bokstafligen krossad. Hwad som gör olyckan ännu swårare, är att han efterlemnar 5 mindre barn och snart det 6:te. Man kan lätt föreställa sig den arma hustruns förskräckelse, när man hemkom med det stympade liket af hennes man. 

1860-12-01. Malmö Tidning. (Överst på sidan).

Reporten på Malmö Tidning antyder att Ola Pålsson kanske själv var "skyldig" till olyckan: "I lifstiden warit begifwen på starka drycker".

Åboen Ola Pålsson från N:r 15 Dahlby har natten emellan sistl. Lördag och Söndag wådligen omkommit på resa från åboen Knut Pålsson i Pingmöllan wid Dahlby till sitt hem. Anledningen är att förmoda det den aflidne, som i lifstiden warit begifwen på starka drycker, wid tillfället warit öfwerlastad, att hästarne efter hwilka han åkt kommit att skena och att han af dem ihjälslagits. 

1869-12-21. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Ytterligare en olycka drabbar Kärrabäcks gård. Denna gång, råkar en dräng fastna i maskineriet till kvarnen, som finns vid gården och skadas så allvarligt, att han senare avlider. OBS, husbonden och drängen har samma namn: Ola Persson.

Ihjälkrossad. Mjölnardrängen Ola Persson, i tjenst hos åboen Ola Persson i Dahlby, har den 16 dennes kommit i qwarnwerket af den igång warande wäderqwarnen, som han skötte, hwarwid han så illa skadades, att han straxt derefter afled. 

1872-04-19. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

En ko till salu hos mjölnaren på Kärrabäcks gård!

En ko, färdig att kalfwa, är till salu hos Mjölnaren Ola Persson å N:o 15 Dahlby. 

1877-05-01. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Ola Persson söker en ordentlig möllesven. Tre annonser inom ett år. Möllesvennerna slutar kanske snabbt, eller så behövs det mer och mer arbetskraft till möllan.

För en ordentlig mölleswen är plats ledig nu genast hos åboen Ola Persson å n:o 15 Dahlby.
1877-11-02. Folkets Tidning.

En duglig mölleswen kan erhålla plats nu genast hos landtbrukare Ola Pehrsson i Dalby.
1878-04-16. Folkets Tidning.

I kondition åstundas.
En ordentlig och duglig mölleswen kan erhålla plats hos undertecknad swn 24 dennes.
Dalby N:o 15 den 10 April 1878.
Ola Persson. 

1881-11-18. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Åbo Ola Persson på Kärrabäcks gård avlider 46 år gammal. 

1886-11-02. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Lars Olsson söker efter en nykter möllesven till sin kvarn. 

1887-01-25. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Lars Olsson går i konkurs 1887. 

1887-07-08. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Kärrabäcks gård med tillhörande åkertomter säljs på auktion. 

1887-09-13. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Kärrabäcks gård blev inte såld vid förra auktionen, så den utannonseras igen. 

1888-01-07. Eslöfs Tidning. (Överst på sidan)

Mårten Persson säljer Kärrabäcks gård till Ola Larsson. 

1890-09-22. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan)

Två av Ola Larssons kor har stulits.
1890-09-23. Folkets Tidning.1893-07-07. Tidningen Lund.

Den nye ägaren, Johan Olsson, har tappat en svart rock. 

1919-10.. Foto. (Till ägarlängden)

Bröllopsfoto på Johan Olsson och Emma Åkesson. 

2024-05-03.. Gravplats. (Till ägarlängden)

Gravstenar efter Ola Persson, Karna Nilsdotter och 3 av deras barn. Gravnummer: DG 6 29.       

Stenen till vänster är efter Ola Persson och hustrun Karna Nilsdotter.
Stenen till höger är efter deras barn Petter, Anders och Lars. (Lars far är Karnas första man Ola Pålsson).

 

 

2024-05-04. Gravplats. (Till ägarlängden)

Gravstenar efter Ola Påhlsson, hans hustru Else och deras dotter Maria. Gravnummer: DG 9 8.         

Båda stenarna är tyvärr oläsliga.

 

 

Källor:strong>
Arkiv Digital.
Alvin.
Svenska Tidningsartiklar.
Lantmäteriets historiska kartor.