Jag heter P-O Bengtsson och är en glad pensionär, som bor i Dalby utanför Lund.
Jag gillar historia, främst lokal Dalby-historia och släktforskning.

Har du något att berätta om Dalby och dess historia,
eller har frågor på det jag skriver,
maila till p-o@p-o.se

Dalbyhistoria Här kan du läsa om diverse personer, händelser mm från Dalby historia.

Dalbys hus och gårdar  Här kommer du direkt till min stora sida om just: Dalbys hus och gårdar.

Här nedan är de senaste 10 uppdateringarna:


Datum Vilken gård el. vilket hus Beskrivning Vilket år
2024-05-05 Beskrivningar av Dalby En kortare utläggning om de framtidsmöjligheter, som just Dalby har beroende på den nya järnvägen. 1893-03-02
2024-05-05 Dalby Tingshus En nämdeman blir misshandlad utanför Tingshuset. 1893-03-15
2024-05-06 Malmövägen 8, Dalby Mejeri. Mejerist Boklund håller på avsluta mejeriet i Dalby och säljer hästar, svin mm på auktion. 1893-03-27
2024-05-10 Dalby 652. Solhem. Gårdens gravställe avfotograferat.  
2024-05-10 Dalby 671. Almelund. Gårdens gravställen avfotograferade.  
2024-05-10 Malmövägen 8. Dalby Mejeri. Mejerist Boklund vill anställa en elev, trots att mejeriet ska läggas ner snart. 1893-05-13.
2024-05-13 Dalby 541. Dalby 5:4. Gårdens gravställen avfotograferade. Äldre foto på gården inlagda.  
2024-06-07 Lundavägen 1, Dalby 43, Järn & Diverse En liten uppdatering av sidan med tidningsartiklar från 1999. 1999-12
2024-06-07 Beskrivningar av Dalby. En promenad i Dalby år 1960. Finns i Lions Vårmarknads-skrift för 1999. 1960
2024-06-08 Lundavägen 1, Dalby 43, Järn & Diverse Ytterligare en tidningsartikel inlag, nu från 1886. 1886-07-30